7.4.06

วนเวียน" คนส่วนมากจะวนเวียนอยู่กับชีวิตที่หาแก่นสาระอะไรไม่ได้... พวกเขาเหมือนกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่น แม้ในขณะที่ยุ่งอยู่กับงานซึ่งตัวเองคิดว่าสำคัญ...

นี่เป็นเพราะว่าพวกเขาวิ่งไล่ตามในสิ่งที่ผิด..หนทางที่จะหาความหมายให้ชีวิตก็คือ การมอบความรักให้แก่ผู้อื่นอย่างหมดหัวใจ ทุ่มเทตนให้กับชุมชนที่ตนอยู่อาศัย และอุทิศตนเพื่อสรรค์สร้างบางอย่างที่มีเป้าหมาย และมีความหมายกับตัวเธอเอง..."

ครูมอร์รี่