7.4.06

กายใจในสายธรรม

หนึ่งกายหนึ่งใจหมายชีวิต
ลิขิตด้วยกรรมกระทำก่อ
ผลดีชั่วเช่นไรอย่าได้รอ
แค่ได้ทำเท่านั้นก็จงพอใจ

พอใจได้เกิดมายังประโยชน์
ด้วยสันโดษจากโลกียวิสัย
สุขสงบในโลกุตรธรรมฉ่ำภายใน
มอบหัวใจให้พุทธธรรมชี้นำเทอญ...

วิจักขณ์
สวนโมกขพลาราม