11.1.09

แด่เธอผู้เป็นที่รักเธอเลือกเดินทางไกล
อาจไม่มีใครไปกับเธอ
เธอเลือกเพื่อนแท้เป็นเกลอ
อาจถูกหาว่าเธอไม่มีเพื่อน
เธอเลือกความโดดเดี่ยวเป็นมิตร
อาจมีแต่คนคิดว่าเธอเหงา
เธอเลือกหนทางแห่งการขัดเกลา
อาจมีคนเหมาว่าเธอมองโลกในแง่ร้าย
เธอเลือกชีวิตง่ายๆ
อาจมีคนหมายว่าเธอขี้เกียจ
เธออาจดูเป็นคนเครียด
แต่เธอเต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน
เธออาจดูจะแข็งกร้าว
แต่ใจร้าวของเธอยังสั่นไหว
จงก้าวเดินต่อไป
ด้วยศรัทธาและความจริงใจที่มั่นคง

วิจักขณ์