25.2.08

meeting His Holiness

simplicity
could be
a miracle

----------
dharamsala, india
february 20, 2008

24.2.08

วาทะพี่โจ“คนจนกับคนบริโภคน้อยนี่ต่างกัน
คนจนนี่คือคนที่อยากบริโภคมาก แต่ไม่มีโอกาสบริโภค
คนบริโภคน้อยคือคนบริโภคด้วยความเข้าใจ
อาจจะมีเงินเท่ากันหรือมากกว่าหรือไม่มีก็ได้
แต่บริโภคด้วยความเข้าใจ

อย่างผมรู้ว่าหน้าผมดำ
ผมก็รู้ว่ามันเป็นปกติของผมคือหน้าดำ
ผมไม่จำเป็นต้องไปซื้อครีมทำให้หน้าขาวใช่มั้ย
ฉะนั้นผมก็เข้าใจว่าผมหน้าดำ
ทำไมผมต้องไปเปลี่ยนหน้าผม
ไม่มีเหตุผล ไม่มีความจำเป็นเลย ”

โจน จันได

18.2.08

one
"shambhala, the path of the warrior (1)"

meditation workshop with vichak panich
@ Suan Ngeun Mee Ma, Klongsan,
Bangkok
16-17 February 2008

17.2.08

แด่เพื่อนร่วมทางผมได้พบเพื่อนใหม่
เพื่อนผู้มีใจแสวงหา
เพื่อนผู้มีความบ้า
เพื่อนผู้มีศรัทธาในชีวิต

ผมได้พบเพื่อนซี้
เพื่อนดีที่ฟ้าลิขิต
เพื่อนแท้ที่เป็นกัลยาณมิตร
เพื่อนผู้มีจิตตื่นรู้

ผมได้พบเพื่อนผู้กล้า
เพื่อนผู้มีแววตาแห่งนักสู้
มาเถิดเพื่อน มาเคียงบ่าฟันฝ่าศัตรู
บนหนทางตื่นรู้สู่สังคมอารยะ ๛

วิจักขณ์

บนเส้นทางแห่งการฝึกตน
ตอน ชัมบาลา: การเดินทางของนักรบ(๑)
๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เรือนร้อยฉนำ คลองสาน กรุงเทพ

13.2.08

โลกอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบบนเส้นทางแห่งการฝึกตน ครั้งที่ ๒
ตอน: โลกอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ
โดย วิจักขณ์ พานิช

สถานที่ เรือนร้อยฉนำ คลองสาน
ฝึกอบรมสองครั้งต่อเนื่อง:
๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๑

รีทรีท (เข้าฝึกเข้ม):
๓-๖ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ที่เรือนไทย หมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

ค่าลงทะเบียน ๒๕๐๐ บาท (ไม่รวมอาหารและที่พัก)
รีทรีท: ๓๕๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง อาหาร และที่พัก)
รับไม่เกิน ๒๕ คน

สอบถามรายละเอียด หรือสำรองเข้าร่วมอบรมได้ที่
เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง
ฐิติรัตน์ จันทร์เนียม หรือ เจนจิรา โลชา
02-314 7385- 6
semsikkha_ram@yahoo.com

retreat at suanmokh“สัมผัสแห่งการตื่นรู้”
กระบวนทัศน์ใหม่ในวิถีการภาวนา
๑๑ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ณ สวนโมกข์นานาชาติ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
โดย วิจักขณ์ พานิช

“สัมผัสแห่งการตื่นรู้” เป็นพื้นที่การฝึกภาวนาแบบเข้มข้น สำหรับกัลยาณมิตรในแวดวงจิตตปัญญาศึกษา พุทธศาสนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ด้านใน โดยวิทยากรจะผสมผสานคุณค่าของการภาวนาที่ที่ฝึกฝนกันในสายการปฏิบัติทั้งในสายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการภาวนาในฐานะการเดินทางทางจิตวิญญาณ และพื้นฐานแห่งการตื่นรู้ของชีวิต

รายละเอียดการเข้าร่วมฝึกอบรม

ค่าสมัคร ๓๕๐๐ บาท (รวมค่าอาหารและที่พัก ไม่รวมค่าเดินทาง)
*อุบาสก อุบาสิกา นักบวช หรือผู้มีรายได้น้อย สามารถขอทุนสนับสนุนได้
*ขอใบสมัครรับทุนที่ shambhala04@gmail.com

จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่เกิน ๒๕ คน
สนใจติดต่อรับใบสมัครและสำรองการเข้าร่วมได้ที่
ฐิติรัตน์ จันทร์เนียม หรือ เจนจิรา โลชา
โทร ๐๒- ๓๑๔ ๗๓๘๕ ถึง ๖
หรือ shambhala04@gmail.com

การเตรียมตัว
๑. เดินทางไปสวนโมกข์นานาชาติด้วยตนเอง
๒. ลงทะเบียนเข้าที่พัก ณ สวนโมกข์นานาชาติ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.ปฐมนิเทศ เวลา ๑๘.๐๐ น.
๓. สิ้นสุดกิจกรรมวันที่ ๑๘ พฤษภาคม เวลา ๑๒.๐๐ น.
๔. การฝึกอบรมใช้สถานที่ภายในสวนโมกข์นานาชาติ ในลักษณะกินง่าย อยู่ง่าย ทานอาหารมังสวิรัติสองมื้อ คือ มือเช้า และเที่ยง นอนหอพักรวม กางมุ้ง นอนตั่ง หนุนหมอนไม้ ห้องน้ำรวม ให้เตรียมผ้าถุงหรือผ้าขาวม้า สำหรับอาบน้ำไปด้วย แต่งกายสุภาพและสบาย เหมาะกับการนั่งเป็นเวลานาน ไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาว แต่จะกินอาหารสองมื้ออย่างง่ายๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมจะต้องมีความตั้งใจจริงในการฝึกภาวนาร่วมกันในรูปแบบของการฝึกเข้มตลอดวัน สามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การฝึกในลักษณะนี้มาก่อน ขอเพียงมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เวลาตลอด ๗ วัน กับการฝึกฝนเรียนรู้ด้านในกับตนเอง

11.2.08

i am what i am

who do you think i am?
i am what i am.
nothing better, nothing worse.
i'm merely a manifestation in the universe.

i don't know where the path will lead me.
i don't know if it will please me or eat me.
but one thing i do know
is i am what i am.

and i never regret
every step i take
that makes me realize
who i really am.

6.2.08

warriors' gathering

this is the first time i've got a chance to work with Nuttarote and Acharn Chandate. it is a great mix; meditation, dialogue, and movement. Ashoka people are real warriors with greatest courage in their lives.

"ด้วยหัวใจที่เปราะบาง ยอมให้ความทุกข์เข้ามาสะกิดหัวใจได้อย่างไม่ขัดขืน กับแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประกายแห่งความมุ่งมั่นราวกับแสงตะวันยามเช้า เส้นทางชีวิตได้หล่อหลอมให้พวกเขาสัมผัสสัจธรรมความจริงด้วยหัวใจ อย่างที่ไม่อาจพบเจอได้จากตำราเล่มไหน"

1-4 February 2008
Life and Spiritual Dialogue with Ashoka Thailand (www.ashokathai.org)
@Doi Maesalong, Chiangrai