MEDIA

ศึกษิตเสวนา "สุขนิยม ทุกข์นิยม และวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ"
๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ ร้านหนังสือศึกษิตสยาม

(๑) กล่าวนำ โดย ส.ศิวรักษ์


รายการศิลป์สโมสร ๑๕ มิ.ย. ๕๔

(๑)

(๒)

รายการล้อเล่นโลก ๒๙ พ.ค. ๕๔
โดย แฮ็ค-อังกูร ทองสุนทร, โอปอล์ ประภาวดี, และทีมงานล้อเล่นโลก

(๑)
(๒)

SPOT รายการล้อเล่นโลก ๒๙ พ.ค. ๕๔ TPBS


ธรรมคำตอบของชีวิต? MangoTv
ชมภาพข่าว-สัมภาษณ์
รายการสัมภาษณ์ Change Agents: Transform Thailand
คลิ๊กฟังที่นี่
รายการพื้นที่ชีวิต ตอน สัมผัสโลก"ชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์"  รายการข่าวเช้าทีวีไทย