21.2.07

คุณค่าของตำนาน“เอลิอาเดถือเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของวงการวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา เขาเปรียบเหมือนผู้เปิดโลกแห่งคุณค่าและความหมาย ให้ชาวตะวันตกได้เห็นว่า ศาสนาหาใช่เป็นเพียงแค่ปรัชญาทางความคิด หรือความเชื่อศรัทธา แต่ศาสนาคือ คุณค่าทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ ที่สามารถสัมผัสได้จากประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวัน เอลิอาเดจะเน้นย้ำกับนักเรียนของเขาเสมอว่า หากการเรียนรู้เรื่องปรัชญาและศาสนาที่เรากำลังทำอยู่นี้ ไม่สามารถส่งผลต่อการสร้างรากฐานทางจิตวิญญาณให้กับสังคมตะวันตกได้แล้ว แสดงว่างานที่เราตรากตรำทำมาทั้งหมดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง”

จาก "คุณค่าของตำนาน"

9.2.07

no compromise“I have enough students now. I don’t need any more students. But if there are people here that want to make this journey really from the depth of your heart, then Lee and I want to work with you, but we are not interested in people who are half-hearted. We want people who really understand the view and who are willing to go to the pain of the journey—a lot of pain, but it’s good pain. It’s pain where there is a lot of learning, transformation, opening, sadness, and joy. If you want to do this, yes, we are here for you. But like I said, we will love you and we will kill you, but there’s no compromise. We are not gonna play games. If you come in trying to play games with me, I will take my sword and chop your head off right on the spot.”

Reggie Ray

6.2.07

take roots“When Buddhism arrives in a new culture, it is essential for the practitioners to make a deep and genuine connection with the unseen beings in the new place, the spiritual presences and potencies residing there and active from time immemorial, in nature and in the ancestral world.”

Reggie Ray
From the February 07 letter to the sangha

5.2.07

เปิดตัวดารา


เสวนาและเปิดตัวหนังสือ “ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ ่ในหมู่บ้านเล็กๆ”
แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างหมู่บ้านกับ...
โมจิฟูมิ โตทานิ โชจิ คิโนะชิตะ จากบ้านอุมะจิ ประเทศญี่ปุ่น
มาซาฮิโกะ โอโตชิ ผู้เขียน
มุทิตา พานิช ผู้แปลหนังสือ "ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ"
“GOKKUN UMAJIMURA” NO MURA OKOSHI

ขอเชิญร่วมงานเสวนา พร้อมขอลายเซ็นพี่สาวสุดเลิฟของกระผมได้
ณ อาคารไทยแลนด์ บุ๊ค ทาวเวอร์ (TBT) ชั้น ๒ ถนนสาทร ๑๒ ตรงข้ามโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.
รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่