9.1.09

ส.ค.ส.
อบรมพื้นฐานการปฏิบัติภาวนา
"สัมผัสแห่งการตื่นรู้"
บุคลากรมูลนิธิสถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม
และสถาบันสอนภาษาโอเคแอลเอส
๖-๙ มกราคม ๒๕๕๒
พนาศรมรีสอร์ท