8.7.06

อาจารย์การแสวงหาอาจารย์ หาใช่เป็นเรื่องของการเลือกคนสักคนมาบูชา สักการะ
อาจารย์ที่แท้ไม่สามารถพบได้ตามเจอร์นัล หรือแม๊กกาซีน
หาใช่คนที่มีชื่อเสียง หรือโด่งดังราวกับร็อคสตาร์

เพราะอาจารย์ที่แท้ ทำหน้าที่เป็นเพียงดั่งกระจกเงา
ส่องสะท้อนให้เรามองเห็นศักยภาพภายในที่เรามี

อาจารย์เป็นเหมือนเพื่อนแท้
เป็นเหมือนพ่อแม่ที่เราไม่เคยสัมผัส

อาจารย์ไม่เคยให้คำตอบ
ไม่เคยยกตนเป็นนักปราชญ์ ผู้รู้

อาจารย์ที่แท้ ให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
โดยที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทน
นอกจากความเป็นตัวของเราเองอย่างเต็มศักยภาพ

จนวันหนึ่ง เราสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ส่งผ่าน
หลอมรวมและก้าวข้าม
ยืนบนสองแข้งได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยปราศจากเขา

"อาจารย์ที่แท้มอบเลือดเนื้อทั้งชีวิต
เป็นอาหารแก่ศิษย์"

นี่คือ สัจธรรมแห่งวิถีแห่งการฝึกตนของผู้กล้า

7.7.06

"In relation to reality, let the deities play."When we let go of trying to be "somebody" and to be "successful," we begin to see the great dance of phenomena, the deities' play, and to realize the seamless perfection of reality. Passing through the gates of non-existence and defeat into the boundless play of "what is" - that is the essence of Trungpa Rinpoche's teachings and what the Vajrayana is all about.

reggie ray

"In relation to the outside world, defeat."The more we look at our lives, the more we discover that we are failures, incompetent on some very basic level. We find ourselves constantly defeated in relation to what we are try to do "out there." It doesn't mean that we can't have jobs, relationships, families and so on. But we can never quite completely "pull it off," whatever "it" may be. We find ourselves, again alone, empty-hearted and without that ego enthusiasm that we all look for. Again, this is the entry - let us step into this space of defeat with confidence and joy - it is our freedom.

reggie ray

"In relation to oneself, non-existence."The whole point of dharma, as the Buddha said, is to realize that the self is non-existent. In our practice, and especially in retreat, we arrive at a place where we see we are nothing. We bind ourselves completely empty-handed, reduced to zero, with nothing at all to say for ourselves. We need to see this not as a bad thing at all, but quite exactly the opposite: the moment of our freedom, let us step into it fully.

reggie ray

in relation to..."In relation to oneself, non-existence,
In relation to the outside world, defeat,
In relation to reality, let the deities play."


reggie ray

3.7.06

genuine presence"What I really learned from Rinpoche was his way of being. What is always with me is his presence - his authentic presence. Not his words, so much, but just the way he was - the space around him - his very careful, alert, spacious encounter with every second of life - never in a hurry. Always time to complete. His absolute fearlessness; and wanting from you only your real nature. Never anything for him. But mostly, his interest in everyone and everything. His totally genuine interest in other... not for what he was trying to accomplish, just because that is how it is. Everything and everyone was so interesting. If he was ever trying to do anything, it was to open our eyes to the wonder of it all."

Lee Ray