3.11.08

เยเชนอนเปล

เมื่อเยเชนอนเปล
ก็เลิกโยเย
หันมาเฮเฮ