24.12.06

ธรรมดาสภาวะด้วยความรู้สึกพร่องที่ปรากฏเสมือน
เป็นปมเงื่อนภายใน
เป็นปมทุกข์เผาใจ
ที่เราหลงผิดคิดไป
...ที่แท้หาได้มีอยู่จริง ๛

<อ่านต่อทั้งหมด>