12.12.06

ก้าวแรกแห่งการเดินทางในความเงียบ เราได้ยินเสียงเพรียกแห่งชีวิต
...เสียงด้านใน...
“ออกเดินทาง”
สู่การค้นหาคุณค่าและความหมาย
ละวาง เสียงบอกจากใครๆ
ปลดปล่อยความคิดแผนการไป
สู่อิสรภาพแห่งประสบการณ์อันเสรี ฯ

<อ่านต่อทั้งหมด>