29.3.09

หยาดฝนบนห่าเพลิง

"ในชีวิตจริงของเรา บางสิ่งที่เราไม่ชอบ บางสิ่งที่เราไม่ต้องการ บางสิ่งที่เราตีตราว่าเป็นความทุกข์ เป็นความอยุติธรรม เป็นความไม่เท่าเทียม เป็นความก้าวร้าว เป็นความรุนแรง มันได้มาปลุกให้เราตื่น มันได้มาปลุกให้เราตระหนักว่า 'ชีวิต' ไม่มีความแน่นอนอะไรเลย"

"ประสบการณ์จากความทุกข์ มันทำให้เราเห็นคุณค่าว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ จิตใจที่เปิดกว้าง จิตใจที่ละเอียดอ่อน และอ่อนโยนเท่านั้น ที่จะทำให้เราสามารถเผชิญกับความทุกข์ที่เราประสบได้"

วิจักขณ์ พานิช


จาก "หยาดฝนบนห่าเพลิง"
โดย รพีพรรณ สายันต์ตระกูล