4.3.09

ดาราดวงดารามีมากมาย
ไม่มีดวงใดงดงามเท่า
ในฟากฟ้าค่ำคืนอันมืดมิด
ส่องสว่างงามวิจิตรสุกใส
ขอเจ้าเป็นแรงดลใจให้พ่อ