3.9.08

เปิดประตูสวนโมกข์กรุงเทพฯงาน “เปิดประตู...สวนโมกข์กรุงเทพฯ”
วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมมหิศร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก

ฟังปาฐกถาจาก ศ.นพ.ประเวศวะสี, อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, ว.วชิรเมธี, และอื่นๆ

>>อ่านกำหนดการและรายละเอียดทั้งหมด >>>