1.9.08

สันติวิธีวันนี้มีโอกาสไปนั่งประชุมจิตวิวัฒน์หลังจากที่ห่างหายไปนานหลายเดือน
คุณสันติสุข โสภณศิริ สามีของพี่รสนามาเป็นแขกรับเชิญ
พี่สันติสุขแกเป็นนักต่อสู้ทางสังคมคนนึงที่ยืดหยัดบนพุทธวิถีมาโดยตลอด
ต่อมาแกหันไปเอาดีทางการแพทย์แผนไทย
แต่ก็ยังไม่ทิ้งลายนักเคลื่อนไหวตามแนวทางสันติวิธี

วันนี้ได้รับรู้เรื่องราวของสถานการณ์ทางการเมืองอย่างละเอียด
เป็นข้อมูลจากวงในที่ทำให้เกิดความปลงสังเวชกับเหตุการณ์ที่กำลังคุกรุ่น
รู้สึกชื่นชมกับทั้งพี่สันติสุขและพี่รสนา
ที่สามารถนำเอาพุทธธรรมมาสู่การทำงานเพื่อสังคมได้อย่างน่าทึ่ง

พี่สันติสุขกล่างถึงคำว่า "กรรมพันธุ์"
หมายถึงกรรมของเผ่าพันธุ์ ประเทศ วัฒนธรรม หรือกลุ่มคนที่สั่งสมกันมา
เราแต่ละคนนอกจากมีกรรมเป็นของตนเอง
เรายังต้องแบกรับกรรมของเผ่าพันธุ์ในฐานะที่เกิดมาในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่สะสมมาเรื่อยๆตามประวัติศาสตร์
เก็บเป็นเชื้อแห่งกรรมพันธุ์ที่แทรกซึมอยู่ในเลือดในเนื้อของคนในสังคมนั้นๆ
แต่ละคนจึงมีภาระที่จะเผชิญและทำความเข้าใจ
กับเชื้อแห่งความรุนแรงที่ว่า
เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นทาสของมัน
ปลดเปลื้องพันธนาการแห่งความรุนแรง
สู่อิสรภาพในแนวทางแห่งสันติวิธี