3.9.08

จดหมายข่าววัชรปัญญาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑

จดหมายข่าวฉบับนี้ ขอนำ Doha (บทเพลงแห่งการตื่นรู้) บทหนึ่ง ที่แต่งโดยท่านเชอเกียม ตรุงปะ ส่งมาเป็นเครื่องเตือนใจ บนเส้นทางการภาวนาของเพื่อนๆนักรบทุกคนครับ


The Doha of Confidence
"Sad Song of the Four Remembrances"
by Chogyam Trungpa


As I look constantly to the Great Eastern Sun,
Remembering the only father guru
Overwheming devotion blazes like a bonfire--
I, Chokyi Gyatso, remain alone.

Having been abandoned by my heart friends,
Though my feverish mind feels great longing,
It is joyful that I am sustained by this great confidence,
of the only father guru and the Great Eastern Sun.

Having seen the beauty of a mist covering the mountain,
the pines moving gently in the wind,
the firm power of rock-hard earth,
I am constantly reminded of the splender and beauty,
of the only father guru and the Great Eastern Sun.

Wild flowers extend everywhere
On mountain meadows filled with the sweet smell of fragrant herbs
Seeing the gentle deer frolicking from place to place,
I constantly remember the compassion and gentleness
of the only father guru and the Great Eastern Sun.

Fighting enemies in the chasm of love and hate,
Having sharpened the weapon's point of joy and sorrow, hope and fear,
seeing again and again these cowardly hordes,
I take refuge in the sole confidence
of the only father guru and the Great Eastern Sun.

Fatherless, always dwelling in foreign lands,
Motherless, not hearing the speech of my own country,
Friendless, tears not quenching my thirst,
Remembering the warriors of the father and mother lineages,
I live alone in the sole blessing
of the only father guru and the Great Eastern Sun.


Chogyam Trungpa Rinpoche
From "Rain of Wisdom" p. 289


ในสายธารแห่งการตื่นรู้
วิจักขณ์


________________________

- ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ -
http://vichak.blogspot.com

๑. ขอเชิญร่วมงาน “เปิดประตู...สวนโมกข์กรุงเทพฯ”วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก ฟังปาฐกถาจาก ศ.นพ.ประเวศวะสี, อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์, อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, ว.วชิรเมธี,
และอื่นๆ

๒. อยากจะขอเชิญเพื่อนๆมาเข้าร่วมอบรมในคอร์สจิตวิญญาณแห่งนักรบ: วิถีแห่งความสงบเย็นท่ามกลางไฟแผดเผาร้อนแรง คอร์สภาวนา ๖ วันเข้มข้น บนหนทางอันปราศจากจุดหมายของนักรบชัมบาลา เราจะสืบค้นความลุ่มลึกของวิถีแห่งนักรบในทุกๆแง่มุม ๒๕-๓๐ กันยายน เปลี่ยนไปใช้สถานที่ ณ ไร่คุณหญิง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ค่าลงทะเบียน ๕๕๐๐ บาทต่อท่าน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ เจน 089-662-0088

๓. อ่าน "รสธรรมในค่ำคืนโลกๆ" โดย วิจักขณ์ พานิช ความเรียงในนิตยสาร IMAGE ฉบับล่าสุด เดือนสิงหาคม หน้าปกพลอย เฌอมาลย์สุดเซ็กซี่