20.2.09

แม่ฮ่องสอน


ขอบคุณหมอชวนชื่นและชาวศรีสังวาลย์ สำหรับคำเชื้อเชิญ ความต้ั้งใจ และการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี ขอบคุณโอกาสแรกในชีวิตที่ได้ไปเยือนแม่ฮ่องสอน เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์สำหรับคนรักความวิเวกและความเรียบง่าย

"พื้นฐานจิตตภาวนา"
กับ วิจักขณ์ พานิช
บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
๑๓-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
ณ วัดถ้ำวัว, แม่ฮ่องสอน