6.2.09

กลับเถิดคุณจะต้องสัมพันธ์กับตัวคุณเอง
กับประสบการณ์ของตนเอง
ด้วยความจริงใจและตรงไปตรงมา

หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็น
เอาแต่ทะเยอทะยานที่จะเป็นคนพิเศษ
อัดแน่นด้วยความซับซ้อนและความไม่ธรรมดา
เส้นทางแห่งจิตวิญญาณจะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
ทุกอย่างคงเป็นได้แค่หน้ากาก ความสวยงามที่ฉาบฉวย

เส้นทางสายนี้ คือ จิตวิญญาณแห่งชีวิต
...เป็นตำนานแห่งประสบการณ์ที่มีชีวิต
ความเป็นไปได้ในเนื้อในตัวอันปราศจากเงื่อนไข
กับความเปราะบางของใจ
ที่เต็มเปี่ยมและจริงแท้ในทุกลมหายใจเข้าออก

เชอเกียม ตรุงปะ