30.7.08

โยคีพ่อลูกอ่อน
เยเช...
ในช่วงเวลาที่พ่อเปราะบางที่สุด
แววตาของหนู
เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งการเยียวยา
ทำให้พ่อได้เรียนรู้ว่า
หัวใจพ่อยังสามารถรักใครสักคน
มากกว่าตัวพ่อเองได้อีกครั้ง