12.7.08

หมายเหตุ

ถึงเพื่อนๆผู้ร่วมทางทุกท่าน

เนื่องด้วยความขัดข้องเรื่องสถานที่ ทำให้คอร์ส"สัมผัสแห่งการตื่นรู้" ที่สวนโมกข์นานาชาติ ต้องเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนครับ

"สัมผัสแห่งการตื่นรู้"
กระบวนทัศน์ใหม่ในวิถีการภาวนา
๑๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ณ สวนโมกข์นานาชาติ อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี

สนใจติดต่อ: shambhala04@gmail.com
หรือ นภา ๐๘๙ ๑๖๐ ๓๕๘๘