25.5.08

ทองเล็น

"ยอมให้โลกเข้ามาสะกิดหัวใจโดยไม่ขัดขืน"
ภาวนาทองเล็นเพื่อผู้ประสบภัยในประเทศพม่า

วิจักขณ์ พานิชการภาวนาทองเล็น เป็นการฝึกร่วมรับรู้ความทุกข์ด้วยหัวใจที่เปราะบาง อีกทั้งยังเป็นการฝึกการวางใจในความรักและความปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไข ทองเล็นมาจากภาษาทิเบต แปลว่า "การรับและการให้" เทคนิคทั้งสี่ขั้นของทองเล็นจริงๆแล้วเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติของการรับรู้ที่เปิดกว้างของจิตใจ การทำทองเล็นสามารถทำให้กับผู้ที่กำลังประสบทุกข์ภัย หรือผู้ที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก อีกทั้งยังสามารถทำได้กับคนใกล้ชิดที่เรามีความขัดแย้ง บ้างก็ว่าสามารถทำให้กับตนเองได้อีกด้วย

ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยธรรมชาติในประเทศพม่า คนไทยทุกคนน่าจะร่วมรับรู้ความโศกเศร้าและส่งใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดีไปยังเพื่อนบ้านของเรา ด้วยความหวังเล็กๆที่ว่า พลังใจจากหัวใจที่เต็มเปี่ยมจะถูกสัมผัสได้โดยเพื่อนผู้ทุกข์ยากเหล่านั้นไม่มากก็น้อย

อ่านต่อทั้งหมด>>>