19.5.08

สัมผัสแห่งการตื่นรู้
>>> ธรรมาจารย์สิงห์ทอง vs ธรรมบาลเบิ้ม <<<

"สัมผัสแห่งการตื่นรู้"
๑๑ -๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ณ สวนโมกข์นานาชาติ ไชยา สุราษฎร์ธานี

"Touching Enlightenment with the Body"
with vichak panich & 27 yogis and yoginis
Suan Mokh International Hermitage
Chaiya, Suratthani
11-18 may 2008

(PHOTOS BY ส้ม นะผุย ดี)
visit our "discussion board"
clic here>>>