8.7.06

อาจารย์การแสวงหาอาจารย์ หาใช่เป็นเรื่องของการเลือกคนสักคนมาบูชา สักการะ
อาจารย์ที่แท้ไม่สามารถพบได้ตามเจอร์นัล หรือแม๊กกาซีน
หาใช่คนที่มีชื่อเสียง หรือโด่งดังราวกับร็อคสตาร์

เพราะอาจารย์ที่แท้ ทำหน้าที่เป็นเพียงดั่งกระจกเงา
ส่องสะท้อนให้เรามองเห็นศักยภาพภายในที่เรามี

อาจารย์เป็นเหมือนเพื่อนแท้
เป็นเหมือนพ่อแม่ที่เราไม่เคยสัมผัส

อาจารย์ไม่เคยให้คำตอบ
ไม่เคยยกตนเป็นนักปราชญ์ ผู้รู้

อาจารย์ที่แท้ ให้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
โดยที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทน
นอกจากความเป็นตัวของเราเองอย่างเต็มศักยภาพ

จนวันหนึ่ง เราสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ส่งผ่าน
หลอมรวมและก้าวข้าม
ยืนบนสองแข้งได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยปราศจากเขา

"อาจารย์ที่แท้มอบเลือดเนื้อทั้งชีวิต
เป็นอาหารแก่ศิษย์"

นี่คือ สัจธรรมแห่งวิถีแห่งการฝึกตนของผู้กล้า