30.10.08

“ภาวนากับการรับใช้สังคม”“ภาวนากับการรับใช้สังคม”
โดย วิจักขณ์ พานิช
๒๒ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ พนาศรม ศาลายา จ.นครปฐม

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยหนุนเสริมคนรุ่นใหม่ที่อุทิศตัวในการทำงานเพื่อสังคม ให้ได้มีกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้เข้าใจตัวเอง เพื่อนำไปสู่การทำงานเพื่อคนอื่นที่ได้เติมเต็มทั้งตัวเองและสังคมไปด้วยกัน เนื่องจากการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา โดยเครือข่ายพุทธิกา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้เข้าร่วมจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

สนใจคลิ๊ก ที่นี่