24.8.08

ภาวนาคือชีวิต(บน) อ้อม ดอน เก่ง เอ็ม อ้อมทิพย์ นกยูง เกียว ตั้ม ไพโรจน์ วิเชียร โอม สุนัย ต่าย
(ล่าง) แอ้ ยา ...ป๊อน สุพัฒน์ ชวนชื่น
_____________

'ภาวนาคือชีวิต'
เปิดมณฑลแห่งการตื่นรู้สู่การดำรงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม
๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๐๐๘
ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

'meditation in action'
19-24 August 2008
chiangmai, thailand

อ่าน "เมื่อชีวิตเปรียบเสมือนอยู่บนคมดาบ"โดย พี่ยา

อ่าน "ภาวนาคือชีวิต (ภาคเก็บตก"
"ภาวนาคือชีวิตทิ้งปริศนา"
โดย พี่เกียว