31.8.08

สามสิบสิงหาร่วม ๓๐ ชีวิต
กับการพบเจอกันแบบไม่ได้บังคับขู่เข็ญ
กับความเต็มใจ
ในการนั่งเฉยๆ

yogis' gathering (2)
August, 30
Roi Cha Nam, Suan Ngeun Mee ma
Klongsan, Bangkok