27.6.08

จดหมายข่าววัชรปัญญา มิถุนายน ๒๕๕๑

วิถีของการภาวนา คือ การสร้างความสัมพันธ์กับทุกภาวะที่เกิดขึ้นในมณฑลแห่งการรับรู้ในเนื้อในตัวของเราอย่างถูกต้อง ความถูกต้องที่ว่านี้แสดงถึงวิถีแห่งการละ การสละ การยอมรับ การศิโรราบ และการให้ ในทุกลมหายใจเข้าออก ที่เป็นไปเพื่อการเปิดพื้นที่ รองรับพลวัตของประสบการณ์ในชีวิตตามที่เป็นจริง อย่างปราศจากการควบคุม กะเกณฑ์ บังคับ หรือบิดเบือนใดๆ

การเฝ้าดูประสบการณ์ตามที่เป็นจริงอาจฟังดูเป็นวีรกรรมที่น่าทึ่ง แต่อีกด้านหนึ่งมันก็หมายถึงการสูญเสียหลักเกาะเกี่ยวทางความยึดมั่นทางความคิดทั้งปวง อันจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดจากการที่เราจำต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่อยากพบเจอ การตายของสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเรา การเสียดแทงแผดเผาของความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ความบีบคั้น ความโกลาหล ความหลากหลาย ท่ามกลางโลกอันละเอียดอ่อนแห่งการร่วมทุกข์ร่วมสุขทางอารมณ์ความรู้สึกกับผู้คนรอบข้าง

พุทธธรรมในแง่มุมของมรรควิธี หาได้มีแต่ภาพของความดีงามเพอร์เฟ็ค จำไว้เสมอว่าในเส้นทางสายนี้ นักรบทุกคนยังคงอยู่ในวัฏฏสังสารแห่งการเกิดตาย การลอกคราบของตัวตนเก่าและการเกิดของตัวตนใหม่ เป็นพลวัตที่เจ็บปวดและรื่นรมย์ ขึ้นๆลงๆตามฤดูกาลของชีวิต ทว่าทุกครั้งของการเกิดตาย ทุกครั้งของการเวียนว่ายร่วมทุกข์สุขกับผู้คน เราได้เข้าไปใกล้กับ "พื้นหลัง" ของทุกภาวะการดำรงอยู่มากยิ่งขึ้น หากเรารู้จักที่จะใช้ทุกโอกาสกับการเฝ้าดู เรียนรู้ กับทุกประสบการณ์อย่างไม่ตัดสิน แทนที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับทุกสภาวการณ์ตามทิศทางของร่องความคิดและร่องอารมณ์ตามแบบแผนความคุ้นชินอย่างปราศจากการตระหนักรู้

การเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนในการรับรู้ หาได้เป็นเรื่องของการเอาชนะ มุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์สูงส่งตายตัว ความอ่อนโยนลึกซึ้งทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการภาวนาได้แทรกซึมเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนินชีวิตของเราในทุกขณะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะดี จะแย่ จะสุข จะทุกข์อย่างไรในสายตาผู้อื่น เรายังมั่นคงในการเปิดพื้นที่อันอ่อนโยนให้กับการรับรู้ภาวะนั้นตามที่เป็นมันเป็น เราสัมผัสกับทุกรายละเอียด ทุกเสี้ยวของความเจ็บปวดและเสียงหัวเราะ ด้วยความกล้าที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า กับหัวใจที่เปราะบางพร้อมที่จะสัมผัสรับรู้ด้วยความเปลือยเปล่าไม่ขัดขืน

ด้วยความระลึกถึงเพื่อนร่วมทางทุกคน

วิจักขณ์

___________________________________________________

-ข่าวฝาก-

๑. เชิญร่วมงาน "๖๐ ปี รัชนี ธงไชย" อาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน ที่เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน ตั้งแต่เวลา ๑๐ โมงเช้าเป็นต้นไป และร่วมเสวนาในหัวข้อ "การศึกษาทางเลือกในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร" โดย คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, ปรีดาเรืองวิชาธร, ณัฐฬส วังวิญญู, วิจักขณ์ พานิช, และอื่นๆ งานเสวนาเริ่ม ๑๔.๐๐ น.

๒. เหลือที่ว่างอีกไม่มากแล้วนะครับ สำหรับ "โลกอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ" ภาคฝึกเข้ม ๓-๖ กรกฏาคม ๔ วัน ๔ คืน ที่รร.หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี สมัครด่วน! ที่เสมสิกขาลัย ๐๒ ๓๑๔ ๗๓๘๕ ถึง ๖

๓. ขอเชิญร่วมย่างก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งการฝึกตนใน
"ภาวนาคือชีวิต: เปิดมณฑลแห่งการตื่นรู้สู่การดำรงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม" โดย วิจักขณ์ พานิช
๑๙ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับจำนวนจำกัด เพียง ๒๐ ท่าน
สนใจติดต่อ คุณอ้อม : 08-3294 1932 คุณโอม : 08-6910 4050

๔. อ่านบทสัมภาษณ์วิจักขณ์ พานิช "โยคีแห่งโลกวิถีใหม่ ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจให้กับสังคม" โดย น้องมีมี่, และทีม a team junior๕ ได้ในนิตยสาร "a day" ฉบับ ๙๔ เดือนมิถุนา หน้าปกไทยรัฐ