18.4.06

คอลัมน์ "ธรรมดา ธรรมดา"

เปิดตัวคอลัมน์ "ธรรมดา ธรรมดา" ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ประชาไท
www.prachatai.com
ติดตามอ่านงานเขียนแปลกๆของวิจักขณ์ กันได้

"ธรรมดา ธรรมดา" เป็นคอลัมน์ธรรมดาๆ ว่าด้วยเรื่องของการเรียนรู้ด้านในให้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติภาวนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพในตนเขียนโดยคนธรรมดา เพื่อคนธรรมดา ที่ไม่จำเป็นต้องรู้ศัพท์แสงสันสกฤตพิสดาร

"ธรรมดา ธรรมดา" จะพาผู้อ่านให้ได้เข้าไปสัมผัสถึงการมีชีวิตธรรมดาที่ง่ายงามบนพื้นฐานของการฟังเสียงด้านใน บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ...