4.4.09

แปดเดือน สามวัน เก้าโล สองขีด

เวลามีด้วยกันอาจสั้นนัก
แต่ลูกคือสุดที่รักของพ่อเสมอ