26.3.08

หนังสือเล่มสอง"หนังสือ บนเส้นทางแห่งการฝึกตน: สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่ เล่มนี้ ย่อมเป็นประจักษ์พยานยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าวิถีแห่งพุทธธรรมนั้นเป็นสากล ไปพ้นพรมแดนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนชาติ หากจะธำรงคงอยู่ได้จำต้องประยุกต์รูปแบบให้ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้คนในโลกยุคใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมอันล้ำค่าอย่างมีโยนิโสมนสิการ ไม่ว่าบุคคลนั้นๆ จะสมาทานนับถือศาสนาใดหรือไม่ก็ตาม หากรากฐานสำคัญอันพึงตระหนักก็คือ จะต้องมีความเข้าใจระหว่างกัน ดังท่านอาจารย์พุทธทาสเคยฝากเป็นปณิธานไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง เพื่อยังความร่วมมือระหว่างศาสนาให้ปรากฏ แลด้วยการฝึกหัดภาวนาปฏิบัติขัดเกลาตนของแต่ละบุคคลนั้น ย่อมจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้โลกสมัยใหม่ดำเนินไปสู่สันติวิถีได้ในที่สุด"

จาก คำอนุโมทนา โดย ส.ศิวรักษ์

"บนเส้นทางแห่งการฝึกตน"
สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช ถักทอและร้อยเรียง
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

ด่วน! ประเดิมวางแผงที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ณ ศูนย์สิริกิติ์ ๒๗ มีนาคม ถึง ๗ เมษายน ศกนี้
บูทสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา C1/ O28
(พบวิจักขณ์ที่บูทได้ ช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่ ๓๑)