4.1.08

อ่านอย่างเดียวไม่พอไม่มีใครหน้าไหนที่จะสามารถเขียนถ่ายทอดคุณค่าทางจิตวิญญาณออกมาเป็นตัวหนังสือได้ อาจจะใช่ที่เราอยากจะเขียนถึงมัน แต่ความพยายามนั้นก็หนีไม่พ้นการทำให้ผิดเพี้ยนจนกลายเป็นเพียงความเข้าใจเชิงหลักการในลักษณะหนึ่ง การที่ผู้คนทุกวันนี้ได้อ่านเรื่องราวทางจิตวิญญาณมากมาย แม้จะเป็นเรื่องดี แต่ในทางกลับกันมันก็เกร่อเสียจนทำให้ผู้อ่านสับสนไปว่า การอ่านคือการสัมผัสประสบการณ์ตรงทางจิตวิญญาณ ซึ่งแท้จริงแล้วมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตวิญญาณที่จะสัมผัสได้ก็ด้วยการฝึกฝนตนเอง “รู้แจ้งด้วยตนเอง” อย่างที่ไม่มีหลักการทางความคิดใดจะมาใช้อธิบายได้อย่างเพียงพอ จะเห็นได้ความคิดของคนเราได้กลายมาเป็นตัวแทนของการเรียนรู้ที่แท้ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ทั้งอันตรายและชวนให้สับสนไปพร้อมๆกัน

เร้จจี้ เรย์