3.1.07

ล่อแหลม

งานชิ้นก่อน "เลิกถือพุทธ" เกือบโดนแบนเพราะชื่อบทความไปแล้ว คราวนี้เลยลองตั้งชื่อให้เปลี่ยนได้ยากขึ้นอีกหน่อย"ประสบการณ์ด้านในทำให้เราเริ่มสังเกตเห็นว่า ความคิดและหลักการทั้งหลายหาได้เต็มแน่น ไร้ช่องโหว่อย่างที่เราเคยคิด ไม่เว้นแม้แต่หลักพุทธศาสนาที่เราอ่านพบในพระไตรปิฎก

ในประสบการณ์จริงของการฝึกฝนด้านใน เราเริ่มค้นพบพื้นที่ว่างสำหรับอารมณ์และความรู้สึก ในรอยต่อของหลักการที่เรามีอยู่ในหัวอย่างเต็มเอี้ยด แสงสว่างแห่งชีวิตได้ลอดผ่านให้เราได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่กว้างใหญ่ไพศาล เราเริ่มสัมผัสประสบการณ์ตรงที่อธิบายไม่ได้ เป็นแง่มุมเกี่ยวกับตัวเราที่ไม่เคยได้สังเกตและพบเห็นมาก่อน"

จาก "เผาปิฏกไตรเป็นเชื้อไฟแห่งปัญญา (๑)"