1.1.07

สวัสดีปีใหม่ปีใหม่เปลี่ยนใจใหม่
ให้สวยใสดุจผืนฟ้า
กว้างใหญ่ดุจนภา
ดุจเมฆาอันเสรี ฯ

จาก "กาพย์ยานีรับปีใหม่"