17.4.08

หายใจด้วยตีน

"Meditating with the Body"
interview with vichak panich
she's smart magazine
April 2008

"หายใจด้วยตีนกับ วิจักขณ์ พานิช"
นิตยสาร She's smart
ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๑