16.3.09

๑๕ มีนาชุมนุมโยคีและโยคินี ๔
๑๕ มีนาคม ๕๒
เรือนร้อยฉนำ, สวนเงินมีมา
คลองสาน