10.3.09

๑๐ มีนา เสวนาที่ธรรมศาสตร์

งานเสวนาครั้งนี้ ถือเป็นการพูดต่อหน้าสาธารณชนที่รู้สึกอิ่มเอมใจที่สุดเท่าที่เคยประสบมา พลังจากสายธรรมและคำของครูบาอาจารย์ที่ผ่านลงมา ถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความอันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การสดับรับฟังโดยทั่วกันเสวนา ”ปลดปล่อยธิเบต ๕๐ ปี หลังจากที่ถูกจองจำ”
• ภิกษุณีธัมมนันทา
• ประวิตร โรจนพฤกษ์
• วรศักดิ์ มหัธธโนบล
• วิจักขณ์ พานิช
• ลภาพรรณ ศุภมันตา ดำเนินรายการ

เริ่มเสวนาสี่โมงเย็น
ปิดท้ายด้วยปัจฉิมกถา โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ตลอดงานพบกับ การแสดงภาพการช่วยเหลือคนชราพลัดถิ่นในทิเบตให้เข้าเฝ้าทะไลลามะ สินค้าและหนังสือเกี่ยวกับทิเบต/สันติภาพฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๓-๒๒๔-๙๘๖๗ / ๐๒-๔๓๘-๙๓๓๑-๒

"Liberating Tibet after 50 years of Domination"
Panel Discussion w/ Bhikkuni Dharmananda, Vichak Panich,et.al.
10 March 09
Thammasat University, Bangkok