1.3.09

การเดินทางโดยปราศจากจุดหมาย

วันหนึ่งที่ ฉันอยากเป็น ฉันอยากพูด ฉันอยากฟัง ฉันอยากได้ ฉันอยากเห็น ฉันอยาก...

และแล้ว... ฉันรู้สึกว่าตัวเองเก่งกาจ ตัวเองมีอำนาจ ตัวเองสามารถ ตัวเองยิ่งใหญ่ ตัวเองเป็นเหมือนใครใคร

ต่อมา... ฉันกลับพบว่า ทุกอย่างที่ฉันเป็น ทุกอย่างที่ฉันมี ทุกอย่างที่ฉันรู้สึก ทุกอย่างที่ฉันสัมผัส มันเหมือนไม่ใช่ มันเหมือนไม่ได้ มันเหมือนไม่มี มันเหมือนไม่ใช่วิถี

เดี๋ยวนี้... ฉันไม่อยากเป็น ฉันไม่อยากพูด ฉันไม่อยากฟัง ฉันไม่อยากได้ ฉันไม่อยากเห็น

เพราะ... ทุกอย่างที่เป็น ทุกอย่างที่เห็น ทุกอย่างฟัง ทุกอย่างที่ได้ ทุกอย่างที่สัมผัส

มันก็คือตัวฉันเอง

ก็แค่นั้นเอง

โดย พี่เกียว


"ภาวนาคือชีวิต ๒"
การเดินทางโดยปราศจากจุดหมาย
๒๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
นายท้ายกับ๑๘ เพื่อนร่วมทาง
ณ บ้านปางไฮ จ.เชียงใหม่