25.5.08

หลุม๓ พาร์๒
"the sacred world(1)"
with vichak panich
24-25 may 2008
reuan roi cha nam
klongsan, bangkok