17.2.08

แด่เพื่อนร่วมทางผมได้พบเพื่อนใหม่
เพื่อนผู้มีใจแสวงหา
เพื่อนผู้มีความบ้า
เพื่อนผู้มีศรัทธาในชีวิต

ผมได้พบเพื่อนซี้
เพื่อนดีที่ฟ้าลิขิต
เพื่อนแท้ที่เป็นกัลยาณมิตร
เพื่อนผู้มีจิตตื่นรู้

ผมได้พบเพื่อนผู้กล้า
เพื่อนผู้มีแววตาแห่งนักสู้
มาเถิดเพื่อน มาเคียงบ่าฟันฝ่าศัตรู
บนหนทางตื่นรู้สู่สังคมอารยะ ๛

วิจักขณ์

บนเส้นทางแห่งการฝึกตน
ตอน ชัมบาลา: การเดินทางของนักรบ(๑)
๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เรือนร้อยฉนำ คลองสาน กรุงเทพ