13.2.08

โลกอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบบนเส้นทางแห่งการฝึกตน ครั้งที่ ๒
ตอน: โลกอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ
โดย วิจักขณ์ พานิช

สถานที่ เรือนร้อยฉนำ คลองสาน
ฝึกอบรมสองครั้งต่อเนื่อง:
๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๑

รีทรีท (เข้าฝึกเข้ม):
๓-๖ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ที่เรือนไทย หมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี

ค่าลงทะเบียน ๒๕๐๐ บาท (ไม่รวมอาหารและที่พัก)
รีทรีท: ๓๕๐๐ บาท (รวมค่าเดินทาง อาหาร และที่พัก)
รับไม่เกิน ๒๕ คน

สอบถามรายละเอียด หรือสำรองเข้าร่วมอบรมได้ที่
เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง
ฐิติรัตน์ จันทร์เนียม หรือ เจนจิรา โลชา
02-314 7385- 6
semsikkha_ram@yahoo.com