24.8.06

turn it yourself!

Frank Berliner เป็นอาจารย์ที่เก่งมากอีกคนหนึ่งที่นาโรปะ

ผมไม่เคยเรียนกับเขาหรอกนะ แต่ได้ยินกิตติศัพท์มาจากเพื่อนๆหลายคน
ผมเคยฟังเขาพูด อีกทั้งยังประทับใจรอยยิ้มและความเป็นกันเองที่เขามีต่อนักเรียนทุกคน

Frank เคยมีอาชีพเป็นนายแบบมาก่อน
บทสัมภาษณ์ชิ้นนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่ดี
ให้แง่มุมของการเดินทางทางจิตวิญญาณที่น่าสนใจมาก

อ่าน "Turn it yourself"