12.8.06

บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ได้ link รายงานประชุมจิตวิวัฒน์ที่เคยถูกเชิญไปร่วมพูดคุยกับกลุ่มจิตวิวัฒน์เมื่อสองปีก่อน

ตอนนั้นยังใหม่กับประสบการณ์ที่นาโรปะมาก แต่พอได้อ่านสิ่งที่พูดไปอีกครั้ง
ก็รู้สึกว่า มันก็คงความสวยงามในแบบของมัน อย่างที่ไม่ต้องการตัดแต่งเพิ่มเติมอะไร

บางชั่วขณะ ที่ได้มีโอกาสมองย้อนเส้นทางที่เคยผ่านมา
แม้มันจะเจ็บปวดเพียงใด ก็ไม่เคยเสียใจ ที่ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ตรงนั้น

...เพราะถ้าไม่มีวันนั้น ก็คงไม่มีวันนี้อย่างแน่นอน

อ่าน "ประสบการณ์ที่แตกต่างทางจิตวิญญาณที่นาโรปะ"
www.midnightuniv.org