17.8.06

Thai practitioner's notebookได้รับมอบหมายให้แปลคำสอนสั้นๆ ของเร้จจี้ เป็นภาษาไทย ใช้ชื่อว่า Thai practitioner's notebook โดยจะนำไปลงตีพิมพ์ในหน้าแรกของ www.dharmaocean.org ควบคู่ไปกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ

ก็ขอติดตามอ่านกันได้เป็นประจำ ที่นี่ ครับ