11.1.09

สิบมกรา
วันเด็ก เด็กไปไหน
เด็กๆอาจไปเขาดิน
บ้างก็แวะ ไปกินขนม

แต่วันเด็กปีนี้ มีสิ่งหนึ่งเป็นที่นิยม
คือ การหอบหิ้วขนมมาชุมนุมโยคี

วัยรุ่นไปไหน วันรุ่นไปชุมนุมโยคี
คุณลุงคุณป้าไปไหน
คุณลุงคุณป้าก็ไป ชุมนุมโยคี

พระจันทร์เต็มดวง
โยคีทั้งปวงมารวมตัว
นั่งเฉยๆ กับเนื้อกับตัว
ปัดเป่าความหวั่นกลัวให้จางคลาย

เดิน เดิน เดิน
ดุ่ม ดุ่ม เดิน กันเป็นสาย
ก้าวเดินเผชิญความตาย
เริงระบำ ขำผ่อนคลาย
นั่นคือเป้าหมาย ของเหล่าโยคี


"ชุมนุมโยคี (๓)"
๑๐ มกราคม ๒๕๕๒
เรือนร้อยฉนำ, สวนเงินมีมา