18.8.08

รพ.แม่สรวยอบรมภาวนาสามวันให้กับบุคลากรในรพ.แม่สรวย
เป็นครั้งหนึ่งที่ยาก เพราะฟังภาษาเหนือไม่ค่อยออก
เห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่คงเข้าใจภาษาที่เราใช้ได้ไม่ง่ายนัก

"บนเส้นทางแห่งการฝึกตน"
อบรมจิตภาวนา เจ้าหน้าที่และบุคลากร รพ.แม่สรวย
๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
ณ ม่อนไม้หอมรีสอร์ท
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

"the path is the goal"
3-day meditation workshop
with vichak panich
15-17 August 2008
mon mai hom,
Mae Suay, Chiangrai