18.9.08

จากเพื่อนร่วมทาง“วิถีพุทธธรรม” ก็เป็นดังพาหนะและเป็นรากฐาน ที่นำพาเราไปในการเดินทางของชีวิต การเดินทางที่เต็มเปี่ยม ไปด้วยความตื่นรู้ และความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการกับชีวิต และธรรมะมีแง่มุมของความละเอียดอ่อน ให้เราได้แลเห็นคุณค่าในความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม ปราศจากความหยิ่งยโส และความก้าวร้าว เพื่อตระหนักรู้ว่า วันทุกวันเป็นวันใหม่ มันไม่เหมือนเดิม และทุกผู้คนไม่เหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ ใช้ความอ่อนโยนที่ได้จากการปฏิบัติ เพื่อได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความจริงที่เป็น...

อ่าน "วิถีนักรบ ในสังคมปัจจุบัน"โดย พรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย

อ่าน "แด่..เส้นทางแห่งการฝึกตน"โดย ปลายฟ้า