12.7.08

คอร์สท้องถิ่น“จิตวิญญาณแห่งนักรบ”
วิถีแห่งความสงบเย็นท่ามกลางไฟแผดเผาร้อนแรง

๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน อ.เมือง จ.เชียงราย

“จิตวิญญาณแห่งนักรบ” เป็นการฝึกอบรมภาวนาตามแนวทางคำสอนของชัมบาลา หัวใจคือการสร้างรากฐาน "วินัยในเนื้อในตัว" อันได้แก่สัญชาตญาณในร่างกายที่เราสามารถรู้สึกได้ทันทียามที่ดำเนินชีวิตอยู่บนภาวะความไม่ปกติของกายและจิต

ในวิถีชัมบาลา ผู้ฝึกฝนทางจิตวิญญาณเปรียบได้กับนักรบ ปัจเจกบุคคลผู้เห็นคุณค่าของการฝึกฝนตนเอง ออกเดินทางบนเส้นทางแห่งการฝึกตนอันปราศจากจุดหมาย กล้าหาญที่จะเข้าไปเผชิญและเรียนรู้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนมนุษย์อย่างอ่อนน้อม ไม่ว่านรกจะมีสักกี่ขุม เราพร้อมที่จะลงไปสัมผัสด้วยจิตใจที่เยือกเย็นท่ามกลางการแผดเผาร้อนแรง เพื่อวันหนึ่งประสบการณ์แห่งการดำรงอยู่ในทุกภาวะ จะได้ถูกหลอมรวมอยู่ในเนื้อในตัวของเรา และเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกับเรา...ไม่มากก็น้อย

<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>

ติดต่อขอรับใบรับสมัครได้ที่
shambhala04@gmail.com

หรือ สอบถามรายละเอียดที่
เจนจิรา โลชา ๐๘๙- ๖๖๒ ๐๐๘๘