8.9.06

สนับสนุนอ.แก้วสรรเป็นเลขากกต.

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด ดังนั้นการทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้คนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ปกครองกองทัพ ปกครององค์กร และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ และไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่านบทความ "อาจารย์แก้วสรรที่ผมรู้จัก" โดย คุณโสภณ สุภาพงษ์